Almost Extinct

Almost Extinct

In onze wereld wordt 28% van plant- en diersoorten bedreigd. Stropers, illegale handel in dieren, verdwijnen van leefgebied en mens-dier conflicten zorgen ervoor dat er steeds meer dieren met zorgwekkende status op de rode lijst van IUCN komen te staan.

Met dit eigen project (in ontwikkeling) wil Skape op een illustratieve wijze aandacht vestigen op dit probleem.

Klant: Eigen project

Tags: Illustratie

Naar boven